We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk samen te werken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Zo brengen al onze professionals hun kennis, ervaring en expertise in en versterken elkaar. Zowel binnen als buiten Emergis weten we elkaar makkelijk te vinden en kijken we over de grenzen van organisatorische indelingen heen. 

Ben jij benieuwd naar jouw toekomstige collega's? Waarom hebben zij gekozen voor Emergis als werkgever? Lees het in de onderstaande verhalen. 

"Er is veel keuzevrijheid en vanuit de opleiding wordt continue meegedacht in hoe jij je wil vormen als psychiater. Er wordt echt geïnvesteerd in jou als persoon."

"Het werken op nieuwe locaties zorgt er iedere keer weer voor dat je met een frisse blik tegen je eigen vak aankijkt."

"Ik beschouw het als mijn taak om mensen hoop en perspectief te bieden."

Cindy, verpleegkundig specialist 

Martin en Marion

"Door te blijven opleiden en ontwikkelen, blijf je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten. Het houdt je als behandelaar scherp én helpt je jezelf verder te ontwikkelen."

"Bij eetstoornissen zit ik echt op mijn plek. De afdeling heeft het TOPGGz keurmerk en daar werken we hard voor. Daarnaast is er veel oog voor elkaar."

 

 

"Er wordt geïnvesteerd in jou als persoon en de binding met de hele organisatie." 

Jacqueline