Emergis omarmt Positieve Gezondheid 

Positieve Gezondheid op de werkvloer gaat verder dan fietsen naar het werk, ergonomische bureaustoelen en gezonde tussendoortjes. De methode gaat uit van de veerkracht van mensen en biedt aanknopingspunten om als medewerker te reflecteren op werkplezier en vitaliteit.

Emergis omarmt Positieve Gezondheid. Ongeveer dertig medewerkers hebben inmiddels de basistraining Positieve Gezondheid gevolgd van het Institute For Positive Health (iPH). Deze ambassadeurs verspreiden het gedachtegoed binnen de organisatie en komen geregeld samen.

Zo ook Bianca van Aartsen en Isabella Goeree van de afdeling PO&O. Zij zijn bezig met het integreren van het gedachtegoed in de P&O-instrumenten. "Het jaargesprek en de inzetbaarheidsgesprekken lenen zich daar goed voor’’, zegt Isabella. "Mogelijk zijn er nog andere gesprekken die vanuit deze methode kunnen worden gevoerd.’’

Bianca en Isabella

Laagdrempelig

Positieve Gezondheid is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan over gezondheid. Niet de ziekte staat centraal, maar de mens zelf: veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. De voorbereiding gaat normaal gesproken gepaard met het invullen van een vragenlijst en een spinnenweb. De scores bij elk van de zes dimensies (dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen) worden ingevuld in het spinnenweb. Daarmee brengen mensen in kaart hoe ze hun gezondheid op dat moment ervaren. "Dit onderdeel willen we niet een op een meenemen in het jaargesprek’’, zegt Isabella. "Wel de gedachte erachter. Dat de medewerker zich bewust wordt van hoe het gaat, wat hij wil en wat hij besluit.’’

Pasklaar

Het inbedden van Positieve Gezondheid in de hele organisatie heeft tijd nodig. "Een pasklaar draaiboek ligt er niet’’, zegt Bianca. "Nu gaan we kijken naar wat nodig is om dit verder handen en voeten te geven. Het is belangrijk dat alle leidinggevenden vanuit dezelfde visie op Positieve Gezondheid de gesprekken gaan voeren. Dit is echt anders dan het klassieke jaargesprek, waarbij het gaat over de punten van aandacht die je met elkaar wilt bespreken.’’

Training en opleiding

Ook wil de afdeling PO&O de rest van het opleidingsaanbod in de toekomst laten aansluiten op Positieve Gezondheid. "Zoals e-learnings en workshops op het gebied van slapen, efficiënt werken, werkdruk verlichten en informatie over het pensioen. Positieve Gezondheid is een ontwikkeling die zal moeten groeien. Iedereen zal er terloops steeds meer mee te maken krijgen.’’

Logo Positief Gezond Zeeland

Samen grenzen verleggen

Door in te zetten op Positieve Gezondheid behouden en vergroten we de leefbaarheid in Zeeland. Een gezonde leefstijl, vitaliteit, eigen veerkracht en eigen regie om te komen tot een betekenisvol leven voorkomen in veel gevallen een zorg- en ondersteuningsvraag. Dit leidt tot minder druk op de zorg en minder zorgkosten. Samen werken aan Positieve Gezondheid creëert verbinding tussen de domeinen en zorgt ervoor dat we één ‘taal’ spreken. Zo draagt Positieve Gezondheid bij aan het toegankelijk houden van de zorg. Emergis werkt samen met andere Zeeuwse zorgorganisaties aan een Positief Gezond Zeeland.