GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

“Wat mij enorm aanspreekt is de ambitie om naar de mens zelf te kijken, breder dan diagnoses en zorgprogramma’s. Sinds kort heb ik de GZ-opleiding afgerond en binnen deze opleiding ligt hier ook de nadruk op. Deze verschuiving zag je pakweg vijf jaar geleden nog niet. Tegelijkertijd vind ik het een uitdaging omdat we op dit moment vaak nog wel diagnoses nodig hebben als label voor bijvoorbeeld administratieve doeleinden.”

Zelfregie 
“Ik denk dat het belangrijk is om de deskundigheid van cliënten voorop te stellen, uiteindelijk zijn zij de experts van zichzelf. Ieder mens is anders en daar speelt de omgeving van de cliënt - zijn of haar netwerk - ook zeker een belangrijke rol in. Zij kennen de cliënt vaak al veel langer dan de behandelaren."

De opleiding
“Tijdens mijn opleiding vond ik het erg waardevol om in contact te zijn met studenten die bij andere organisaties werkzaam zijn. Zo neem je bepaalde expertise mee naar je eigen organisatie. Ik verwacht dat het delen van kennis met anderen met de nieuwe koers van Emergis de komende jaren toeneemt. Dit juich ik alleen maar toe. Door te blijven opleiden en ontwikkelen, blijf je op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten. Het houdt je als behandelaar scherp én helpt je jezelf verder te ontwikkelen. Je brengt dit ook mee in je team waardoor we allemaal profiteren van collega's die in opleiding zijn en zijn geweest."