Het doel van de site Werken bij Emergis is om het wervingsproces voor de werkgever te vereenvoudigen en een doeltreffende evaluatie van, en communicatie met kandidaten mogelijk te maken. Bij het insturen van een sollicitatie ontvangt Emergis persoonsgegevens van kandidaten. Deze verwerkt Emergis in het kader van een evaluatie van hun competenties en talenten om hun geschiktheid voor de openstaande functie te bepalen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de kandidaat. Deze stemt tijdens het sollicitatieproces in met de verwerking waarbij dient opgemerkt te worden dat de kandidaat het recht heeft deze toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken, of te vragen om rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens.

Emergis is de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. Alle vragen inzake de privacy van kandidaten kunnen direct aan Emergis worden voorgelegd via: vacatures@emergis.nl.

Emergis bewaart de gegevens van kandidaten tijdens en na de wervings- en selectie- en aanstellingsprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van kandidaten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de kandidaat bericht ontvangt dat de door hem/haar verstrekte gegevens aan Emergis maximaal 1 jaar in portefeuille worden gehouden voor toekomstige vacatures. Nadat de periode waarin de gegevens van de kandidaat worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Emergis verwijderd.

 

Cookies

Op onze website maken gebruik van de volgende cookies:
 

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het gebruik van de website en zijn dus altijd actief. We slaan er geen gegevens mee op. 

 

Analytische cookies

Hier wordt anonieme gebruikers data mee opgeslagen. Ze zijn altijd actief en zorgen ervoor dat we onze website kunnen blijven verbeteren.