Emergis als werkgever

Een goede mentale gezondheid van alle inwoners van Zeeland

Wij gaan voor een gezonde, mentaal veerkrachtige, inclusieve samenleving waarin iedereen welkom is en mee kan doen. Bij ons staat de mens centraal en niet de diagnose. Het versterken van de mentale kracht van mensen, gezinnen, gemeenschappen en Zeeland als geheel staat voorop. We werken als Emergis hierin samen met iedereen die hier een bijdrage aan kan leveren. We werken bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd en plaats en zo digitaal mogelijk in alles wat we doen. Help jij onze droom verwezenlijken? 

Onze leidende principes

Menselijke relaties

Wij zijn experts in menselijk contact, juist ook in moeilijke tijden en complexe situaties; in onze
behandeling en begeleiding én in het contact met onze samenwerkingspartners. We geloven in sociale interacties waarin mensen de vrijheid hebben om te doen wat passend is. Essentiele ingrediënten zijn verdieping, eigenheid, speelsheid en compassie.

Gezonde toekomst

Een gezonde toekomst is een duurzame toekomst, waarin mens en natuur optimaal tot hun recht
komen. In alles wat we doen, richten we ons op wat goed is voor morgen. Immers, alles wat we
vandaag doen, heeft invloed op de toekomst.

Samen grenzen verleggen

Samen met onze medewerkers, cliënten, familie en naasten en samenwerkingspartners kunnen we
grenzen verleggen, bergen verzetten en op plekken komen waar we voorheen niet kwamen. Iedereen kan en weet weer iets anders. En, als het dan lijkt alsof er niets meer mogelijk is, vinden we samen toch weer een opening, een kans of een stap vooruit. Hoe klein ook.

Waar zie jij jezelf werken?

Emergis heeft een breed en geïntegreerd aanbod met wel vijftig locaties in heel Zeeland. In elke regio – Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio – bieden we ambulante reguliere zorg in de basis ggz en (hoog) specialistische ggz in de vorm van ambulante behandeling en deeltijdbehandeling. Ook biedt Emergis Zeelandbreed intensieve ambulante ggz zoals FACT, IHT en 24/7 crisiszorg en forensische zorg. Ten slotte hebben we een divers aanbod van outreachende en preventieactiviteiten en zetten we ons in op het gebied van maatschappelijke justitiële dienstverlening, verslavingsreclassering, werkleerbedrijven, maatschappelijke opvang, huiselijk en seksueel geweld en begeleid en beschermd wonen.

In Kloetinge bieden we klinische opnames voor korte of langere tijd voor jeugd, volwassenen en ouderen. Ook vind je er onze ambulante en klinische zorg voor jongeren en volwassenen met een eetstoornis. Deze zorg is in samenwerkingsverband TOPGGz gecertificeerd.

Sabien

Kom vrijblijvend kennismaken!

Ben je benieuwd naar de verschillende werkplekken op één van onze vijftig locaties, wil je jezelf opleiden en ontwikkelen in de mentale gezondheidszorg? Of wil je aan de slag als stagiaire of vrijwilliger? Je bent van harte welkom om met één van onze personeelsadviseurs jouw wensen te bespreken. 

Onze medewerkers aan het woord

“Bij Emergis zit ik op mijn plek. Alle positieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat het niveau van de zorg wordt opgetrokken, wat het werken ook leuker maakt" - Marijke Josephus Jitta, psychiater en directeur behandelzaken"

Onze medewerkers aan het woord

 

Onze koers in beeld
Strategische koers Emergis

Onze strategische koers

"Via menselijke relaties verleggen we samen grenzen op weg naar een gezonde toekomst. Dit vraagt om een specifieke houding, bepaald gedrag en afspraken over hoe we ons werk doen. De leidende principes geven hier richting aan en gelden voor alle medewerkers van Emergis."

Meer weten over Emergis als organisatie en waar wij de komende jaren naartoe willen? Lees onze strategische koers voor de jaren 2022 tot 2026.